ALMA ČOLO NASTAVLJA BORBU PROTIV SCHMIDTOVIH (I PLENKOVIĆEVIH) ODLUKA: “One pogoduju daljim etničkim podjelama i neće dovesti do efikasnijeg funkcionisanja FBiH!”

VIJESTI

Ona smatra da sa formalno-pravnog aspekta odluke koje je donio visoki predstavnik u BiH Christian Schmidt, amandmani na Ustav FBiH i izmjene i dopune Izbornog Zakona BiH, nisu došle u odgovarajući trenutak, te da je njihovo proglašavanje u noći izbora protivno demokratskim standardima i protivno Ustavu BiH.

Jer, kako je pojasnila, Ustav propisuje Evropsku konvenciju kao krovni međunarodni mehanizam koji je nadređen svim domaćim zakonima, a sastavni dio evropske konvencije je Protokol 1, koji garantira fer, demokratske neposredne izbore, u pravovremenim vremenskim intervalima.

Da bi izbori bili fer i korektni, navela je Čolo, potrebno je da postoji stabilnost izbornog sistema, a pod tim Venecijanska komisija podrazumijeva ne prečesto mijenjanje izbornog zakona, a pogotovu ne mijenjanje izbornog zakona u godini izbora. Venecijanska komisija je stanovišta da i ako se mijenja izborno zakonodavstvo u godini izbora, to je moguće radi poštivanja međunarodnih obaveza.

U konkretnom slučaju, pojasnila je, nikakvo poštivanje međunarodnih obaveza nije dovelo do amandmana koje je nametnuo visoki predstavnik.

– To znači, da sa formalno-pravnog aspekta, doneseni amandmani na Ustav FBiH i izmjena izbornog Zakona, nikako ne doprinose pravnoj sigurnosti, ne doprinose ostvarivanju principa pravne države. Sa materijalno-pravnog aspekta, ni na koji način ne pomažu u otklanjanju disfunkcionalnog ustavno-pravnog uređenja u BiH i ne pojednostavljuju ustavno-pravnu strukturu BiH – naglasila je Čolo.

č𝘭𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘴𝘦 𝘯𝘢𝘴𝘵𝘢𝘷𝘭𝘫𝘢 𝘪𝘴𝘱𝘰𝘥 𝘰𝘨𝘭𝘢𝘴𝘢

Nametnuti amandmani, precizirala je, nemaju niti objektivnog, niti razumnog opravdanja, sa aspekta broja delegata koje je visoki predstavnik povećava, sa 58 na 80, te da ne postoje proračunata sredstva.

Čolo je naglasila kako je najveća manjkavost amandmana primjena popisa stanovništva iz 2013.godine, jer, Ustavni princip je popis iz 1991.godine, sve do provedbe Aneksa 7 Djetonskog mirovnog sporazuma.

– Niti Parlamentarna skupština BiH, ni Vijeće ministara BiH, a niti Predsjedništvo BiH nisu proglasili okončanje Aneksa 7 i završetak procesa povratka svih na svoje. Znači Aneks 7. nije okončan i sve do tad se ima primjenjivati popis iz 1991.godine, a ne popis koji je rezultat etničkih pomjeranja na teritoriji BiH, usljed ratnih dejstava i genocida koji je počinjen u BiH – naglasila je Čolo.

Njena ključna zamjerka je povećanje broja delegata, koje nije razumno niti postoji objektivno opravdanje, a koje pogoduje daljim etničkim podjelama u BiH.

– Najveći broj delegata treba da dođe sa područja gdje postoji uglavnom etnički koncentrirano stanovništvo, pogotovo iz reda hrvatskog naroda. Delikatna stvar je povećanje cenzusa koji se odnosi na izbor rukovodstva Federacije BiH. Time se išlo u korist HDZ-a BiH, koji je u ustavnim pregovorima tražio povećanje procenta na jednu polovinu od postojećih 17 – zaključila je zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine Alma Čolo.