BIH NEZAPOSLENI KOJI SU U EVIDENCIJI BIROA OSTAJU BEZ ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

VIJESTI

Nakon što je nezaposlena osoba nakon završene srednje škole, fakulteta, kao i ostanka bez posla propustila zakonski rok za javljanje na biro, samim tim joj se uskratila mogućnost besplatnog liječenja.

Alma Kratina (DF), zastupnica u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH, od 2017. godine se zalaže za izmjenu Zakona o zdravstvenom osiguranju i omogući ovim ljudima zdravstveno osiguranje.

  • Potpuno je neprimjereno da se Federalno ministarstvo zdravstva koje se i samo izjasnilo da ovo što se čini nezaposlenima nije primjereno i pored preporuka Ombudsmena za ljudska prava ogluši, već godinama i ne stavi u proceduru u Parlament FBiH tekst novog zakona o zdravstvenom osiguranju. Sadašnjim zakonom su pogođene upravo one skupine koje trebaju dodatnu zaštitu države. Marginalizirane su često žene kojima je problem iz udaljenih mjesta doći da se prijave na biro – rekla je Kratina.
  • Nikako u sistemu koji u konačnici treba štititi interese građana, ljudi ne bi smjeli zbog propuštanja tog roka za javljanje na biro ostajati bez zdravstvenog osiguranja – dodala je.

Službe za zapošljavanje opterećene

č𝘭𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘴𝘦 𝘯𝘢𝘴𝘵𝘢𝘷𝘭𝘫𝘢 𝘪𝘴𝘱𝘰𝘥 𝘰𝘨𝘭𝘢𝘴𝘢
  • Ovom temom se klub SDP-a u Parlamentu FBiH bavio i zahtijevao donošenje novog zakona iz zdravstva koji bi uredio ovu oblast. Smatram da zdravstvo treba biti besplatno svima. U sistemu gdje zdravstvene ustanove novac iz zavoda zdravstvenog osiguranja ne povlače po broju usluga i pacijenata već paušalno, kao i što je sada slučaj, to se onda može realizovati – rekao je Irfan Čengić (SDP), zastupnik u Zastupničkom domu FBiH.
  • Također, naše službe za zapošljavanje trenutno opterećuju osobe koje su prijavljene na biro, a ne traže posao već su tu zbog zdravstvenog osiguranja. Uspostavljanjem novog sistema besplatnog zdravstva svima veliki broj ljudi skinuo bi se sa biroa, te bi službe imale više vremena baviti se aktivnim mjerama zapošljavanja osoba koje zaista traže posao – dodao je Čengić.

Delegat u Domu naroda Parlamenta FBiH Jasmin Duvnjak naglašava kako se aspekt humanosti i solidarnosti, pogotovo za nezaposlene osobe, mora naći, piše Faktor.ba.

  • Ako postoji zakonska prepreka da ti ljudi sa biroa imaju zdravstveno osiguranje, evo prilike novom sazivu da tu nepravdu otkloni. To su ta životna, egzistencijalna pitanja s kojima bi se trebali baviti naš parlamenti, umjesto politikantskim nadmudrivanjem – poručuje Duvnjak.