DOBRA VIJEST ZA FEDERALNE PENZIONERE: Slijedi vanredno povećanje penzija za 5 posto

VIJESTI

U cilju poboljšanja životnog standarda i ublažavanja inflacije, koja je obilježila ovu godinu, Vlada Federacije BiH je odlučila treći put u ovoj godini povećati penuzije.

Vlada Federacije BiH u ovoj godini je znatno povećala izdvajanja penzinerima, borcima, invalidima i pojedincima u stanju socijalne potrebe. Također, Vlada FBiH je dodatno pružila finansijsku podršku nezaposlenim stanovnicima. Tako je u ovoj godini osigurano 50 miliona KM za podršku porodicama u cilju poboljšanja nataliteta te je prvi put iz budžeta osiguran iznos od 103 KM mjesečno za isplatu dječjeg dodatka za svu djecu na području Federacije BiH koja žive u porodicama lošijeg materijalnog stanja.

č𝘭𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘴𝘦 𝘯𝘢𝘴𝘵𝘢𝘷𝘭𝘫𝘢 𝘪𝘴𝘱𝘰𝘥 𝘰𝘨𝘭𝘢𝘴𝘢

Dodatna 102 miliona konvertibilnih maraka izdvojena su za penzinere. Naime, tokom ove godine penzije su povećavane dva puta te je najavljen i treći rast. Prema odluci Vlade Federacije BiH, penzije za novembar rast će za pet posto, piše Večenji list.

Penzioneri u Federaciji Bosne i Hercegovine u maju su dobili uvećane aprilske penzije za 7,3 posto, a ova razlika im je isplaćena retroaktivno i za januar, februar i mart.

Novo povećanje penzija uslijedilo je u junu (3,7 posto) tako da će ukupo povećanje penzija u 2022. godini iznositi 16 posto.