ELVEDIN PEZIĆ: SVE VIŠE MUŠKARACA UZIMA ŽENINO PREZIME? TOBE JA RABB. TO JE ZABRANJENO!

VIJESTI

Elvedin Pezić, islamski tumač oglasio se na svom Facebook profilu nakon vijesti da sve veći broj mladoženja u BiH uzima ženino prezime.

Naravno da nije bitno ko čije prezime uzme, sve dok između supružnika postoji ljubav i poštovanje. Međutim, nameće se pitanje da li su muževi prezime svojih nevjesta uzeli isključivo iz ljubavi i poštovanja ili, možda, nekih drugih razloga. Naravno da gotovo svi parovi u brak ulaze iz ljubavi, ali je uzimanje prezimena ljepše polovine, možda, pokazatelj da se već na samom početku njihovog zajedničkog života vidi ko će biti gazda u kući.

Prema Peziću, veoma je bitno ko čije prezime uzima prilikom sklapanja braka.

Kako on tumači, muškarcu je grijeh uzimati supruzino prezime, ali prema njemu, to je grijeh i supruzi.

Kako kaže Pezić, supruga koja je davno uzela muževo prezime mora se pokajati, a ako može i administrativno vratiti svoje prezime.

“Kažu da je to sve češća pojava! Muškarci uzimaju supruzino prezime prilikom sklapanja braka. Tobe ja Rabb. Kao što je ženi zabranjeno da prilikom sklapanja braka uzme muževo prezime, tako je i mužu zabranjeno da uzme supruzino prezime”, napisao je Pezić, a onda odgovorio jednoj svojoj čitateljici koja ga je pitala šta je sa onim ženama koje su prije 25. godina uzele muževo prezime.

č𝘭𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘴𝘦 𝘯𝘢𝘴𝘵𝘢𝘷𝘭𝘫𝘢 𝘪𝘴𝘱𝘰𝘥 𝘰𝘨𝘭𝘢𝘴𝘢

“Pokajati se. Ako se moze i administrativno riješiti dobro i jeste, ako ne moze pokajanje je dosta”, završio je Pezić.

Jedni su ga pitali kako se njegova supruga preziva, a on je odgovorio da ljudi ne gledaju njegovu praksu.

“Suprugu imam. Rodila mi sedmero djece. Masallah. Ljude učim da vjeru uzimaju iz dokaza Kur’ana i Sunneta. A ne iz moje prakse ili bilo koga drugo”, napisao je Pezić.