EVO KAKO JE HADŽIBAJRIĆ ZVANI BEG UZIMAO 80% OD JAVNIH PARKINGA: “MULJAO SA SVIM PROSTORIMA KOJE JE IZDALA OPĆINA”

VIJESTI
Podijelite sa prijateljima:

Ured za reviziju institucija FBiH objavio je revizorski izvještaj za Općinu Stari Gradu kojoj su precizno opisali kako je općina oštećena iznajmljivanjem parkinga zbog kojih je Ibrahim Hadžibajrić i uhapšen.

Naime, bivši načelnik Starog Grada Ibrahim Hadžibajrić uhapšen je i još uvijek se nalazi u pritvoru zbog malverzacija sa parking prostorima. Istražitelji su kroz Sky komunikacije otkrili da je Hadžibajrić općinske parking prostore davao sumnjivim likovima i uzimao ogroman profit od toga. U sve poslove bio je uključen njegov sin Seid kao i sekretarka Općine Alma Destanović piše Raport.

Sad su i revizori utvrdili kriminal. Donosimo glavne dijelove izvještaja.

S obzirom na sve, revizori su dali mišljenje s rezervom kada su u pitanju finansijski izvještaji, a negativno mišljenje za izvještj o reviziji usklađenosti.

Pored niza nepravilnosti koje su revizori utvrdili, najzamljiviji su upravo parkig prostori.

U sukusu revizori navode da je sve bilo netransparentno i ekonomski neisplativo.
Potpuno netransparentno

“Dodjelom tri parking prostora u zakup neposrednom pogodbom bez javnog oglašavanja, površine 2.714 m2 (mjesečna naknada 18.402 KM), nije ispoštovan princip transparentnosti i ekonomičnosti kako je utvrđeno Zakonom o budžetima u FBiH. Zbog navedenog nije osigurana pravična i aktivna konkurencija, a što je imalo uticaj na visinu ostvarenih prihoda Općine. Navedeno nije u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave, kojim je utvrđeno da se imovinom Općine treba raspolagati u interesu lokalnog stanovništva i s pažnjom dobrog domaćina. Dva ugovora o zakupu parking prostora su zaključena na period od četiri godine, što nije u skladu sa Zakonom o privremenom korištenju javnih površina Kantona Sarajevo”, navodi se u izvještaju.

Revizori kao sporne navode upravo tri parkinga koja su bila predmet optužbi Tužilaštva KS.

“Ugovor o zakupu parking prostora u ulici Zelenih Beretki – preko puta Doma Armije zaključen je 29. 1. 2020. godine i aneks ugovora od 13. 5. 2020. godine između Općine i „Parking Tim“ d.o.o. Sarajevo na osnovu neposredne ponude bez javnog oglašavanja. Ugovorena je mjesečna naknada za korištenje parking prostora u iznosu od 8.541 KM na period od godinu dana. Aneksom ugovora naknada za zakup umanjena je na iznos od 7.755 KM (što godišnje iznosi 93.060 KM), na ime izvršenog ulaganja u uspostavljanje i unapređenje parking prostora na predmetnom lokalitetu u ukupnom iznosu od 43.217 KM kako bi se parking prostor doveo u funkciju namjene. Aneksom ugovora definisano je da se cjelokupna infrastruktura i oprema ugrađena na parking prostoru smatra imovinom Općine, te da se ugovor zaključuje na određeno vrijeme odnosno do 31. 12. 2024. godine (četiri godine). U 2022. godini na osnovu ugovora ispostavljale su se fakture mjesečno, a uplate su vršene na depozitni račun Općine”, navode revizori.

Što se tiče parkinga na Trgu Austrije revizori su naveli da je i on dodijeljen kompaniji EuroPark bez javnog oglasa.“Ugovorena je mjesečna naknada u iznosu od 6.435 KM na period od godinu dana. Aneksom ugovora cijena zakupa je umanjenja na iznos od 5.382 KM (što godišnje iznosi 64.584 KM) na ime izvršenog ulaganja u uspostavljanje i unapređenje parking prostora na predmetnom lokalitetu u ukupnom iznosu od 57.922 KM kako bi se parking prostor doveo u funkciju namjene. Aneksom ugovora definisano je da se cjelokupna infrastruktura i oprema ugrađena na parking prostoru smatra imovinom Općine, te da se ugovor zaključuje na određeno vrijeme odnosno do 31. 12. 2024. godine (četiri godine). Ugovorom je utvrđeno da zakup parking prostora ne obuhvata 21 parking mjesto. U 2022. godini na osnovu ugovora mjesečno su se ispostavljale mjesečne fakture, a uplate su vršene na depozitni račun Općine”, istakli su revizori u izvještaju.

č𝘭𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘴𝘦 𝘯𝘢𝘴𝘵𝘢𝘷𝘭𝘫𝘢 𝘪𝘴𝘱𝘰𝘥 𝘰𝘨𝘭𝘢𝘴𝘢

Isti slučaj je bio i sa trećim parkingom, onim u ulici Telali kod Vijećnice.
Dio revizorskog izvještaja

“Također, Općina je 19. 2. 2021. godine zaključila ugovor o zakupu sa privrednim društvom „Šemrani“ d.o.o. Sarajevo, kojim je definisano da se u zakup daju parcele u ulici Telali ukupne površine 756 m2 u svrhu uspostavljanja parking prostora, a pozivajući se na član 49. stav 6. Odluke o privremenom korištenju javnih površina. Ugovorena je mjesečna naknada za korištenje parking površine u iznosu od 5.265 KM (što godišnje iznosi 63.180 KM), period trajanja ugovora od 1. 3. 2021. godine do 1. 3. 2023. godine (dvije godine), a naknada je utvrđena na osnovu neposredne ponude zakupca”, pišu revizori.
Jeziv nesrazmjer

Naravno, to nije sve što je ‘propušteno’ da se urade.

“Zaključenim ugovorima nije utvrđen broj parking mjesta koja se daju u zakup. Međutim, prema javno dostupnim podacima, 26 parking prostor Austrijski trg raspolaže sa ukupno 50, dok parking prostor Dom armije raspolaže sa ukupno 40 parking mjesta, a cijena na oba parkinga iznosi 2 KM po satu. Uvažavajući ugovorene mjesečne naknade i broj parking mjesta, slijedi da dnevna naknada koju Općina naplati za jedno parking mjesto iznosi cca 6 KM. Imajući u vidu cijenu parkinga po jednom satu (2 KM) i prihod koji Općina po osnovu zakupa ovih parking prostora ostvaruje po jednom danu (cca 6 KM), kao i zonu na kojoj se parking mjesta nalaze, ne možemo potvrditi da su odredbe ovih ugovora povoljne za Općinu, odnosno da su ostvarene najpovoljnije cijene zakupa”, ističu revizori.

Zanimljivo je da su revizori utvrdili da je Općina priznala određena ‘ulaganja’ kompanija koje su iznajmljivale parking, iako to nije bilo predviđeno ugovorom.

“Dodjelom tri parking prostora u zakup neposrednom pogodbom bez javnog oglašavanja, površine 2.714 m2 (mjesečna naknada 18.402 KM), nije ispoštovan princip transparentnosti i ekonomičnosti, kako je utvrđeno Zakonom o budžetima u FBiH. Zbog navedenog nije osigurana pravična i aktivna konkurencija, što je imalo uticaj na visinu ostvarenih prihoda Općine. Navedeno nije u skladu sa Zakonom o principima lokalne samouprave, kojim je utvrđeno da se imovinom Općine treba raspolagati u interesu lokalnog stanovništva i s pažnjom dobrog domaćina. Dva ugovora o zakupu parking prostora su zaključena na period od četiri godine, što nije u skladu sa Zakonom o privremenom korištenju javnih površina Kantona Sarajevo”, zaključili su revizori.
Donio odluku koju nije smio

No tu nije kraj. Hadžibajrić je očito nešto muljao sa podzemnom garažom preko puta Vijećnice. I to su revizori utvrdili.

“Prihodi od iznajmljivanja garaže uređeni su Odlukom o korištenju javne garaže Općine Stari Grad i Cjenovnikom usluga parkiranja u javnoj garaži Općine u ulici Avdage Šahinagića. Utvrđena je cijena parking sata u visini od 3 KM, a nakon prvog sata za svaki naredni sat je 2 KM te su definisane cijene dnevnih i mjesečnih parking karti za prava i fizička lica, kao i cijena doplatne karte u slučaju gubitka parking karte. Kontrola ulaska i izlaska vozila s parkirališta vrši se putem instaliranih rampi i postavljenih uređaja za naplatu. Odluku o korištenju javne garaže Općine donio je načelnik, što nije u skladu s odredbama Zakona o principima lokalne samouprave u FBiH kojim je utvrđeno da je Vijeće organ odlučivanja i donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom jedinice lokalne samouprave”.

Tokom ročišta za određivanje pritvora Ibrahimu Hadžibajriću i njegovoj grupi, pročitane su Sky poruke iz kojih je bilo vidljivo da je Hadžibajrić od firmi kojima je ‘iznajmljivao’ parking prostere – naplaćivao 80 posto od zarade.