GOTOVO JE S LAGODNIM ŽIVOTOM! SLIJEDI NAJTEŽA KRIZA

VIJESTI

Gost Centralnog dnevnika kod Senada Hadžifejzovića bio je Jasmin Mahmuzić, direktor Agencije za bankarstvo FBiH: Umjesto tri, kupovat ćete jednu majicu!

10,5 milijardi KM je trenutno na računima u Federaciji! Čeka nas težak period! Svijet se još nije oporavio od velike krize 2008. godine!

Poslije ekonomske krize slijede: rast populizma, rast desničarskih politika, zatvaranje zemalja, i na kraju, veliki svjetski rat!

Na početku smo teške krize. Inflacija nije nastala zbog Ukrajine i Korone. Sve je došlo na naplatu još od krize 2008. godine. Imamo inflaciju kakvu nismo imali decenijama! BiH nedostaju bitni makroekonomski alati! Imamo bankarski sistem koji je samoodrživ! 97% depozita čine domaće firme i građani! To su pare naših firmi, naših građana i insitucija, a to je ogromna prednost! Nema razloga da se kamatne stope ponovo dižu!

Nemamo mogućnost direktno zabraniti podizanje kamatnih stopa, ali smo donijeli Odluku u kojoj smo bankama kazali da ne podižu kamatne stope i obrazložili zbog čega. Spriječit ćemo neodgovorne postupke ili neke institucije u pokušaju da ovo vrijeme iskoriste u ostvarivanju profita. Ne može Centralna banka narediti bankama da podižu kamate! Bez stabilnosti bankarskog sektora, ne može biti ni ozbiljne države!

č𝘭𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘴𝘦 𝘯𝘢𝘴𝘵𝘢𝘷𝘭𝘫𝘢 𝘪𝘴𝘱𝘰𝘥 𝘰𝘨𝘭𝘢𝘴𝘢

Ovo nije normalno vrijeme, vremena su teška i izazovna! Kada ljudi počnu manje trošiti, pada inflacija. To i jeste cilj, da se smanji potrošnja. Šta god da mi uradimo, ne možemo obuzdati inflaciju. Na kraju smo prehrambenog lanca, slabosti koje imamo kao ekonomija i društvo pojačavaju inflaciju! Članice EU su zadužene iznad 200% BDP-a! BiH je u Evropi među tri najmanje zadužene zemlje!

Novac građana koji je u štednji je siguran! Garantujemo zaštitu depozita svih pravnih i fizičkih lica! 10,5 milijardi KM je trenutno na računima u Federaciji! Nijedan sistem ne bi izdržao masovno povlačenje depozita! Najbolji krediti su oni koji imaju određenu svrhu, a najgori su nenamjenski! Ako se kredit već uzima, treba se odgovorno zaduživati! Sačuvat ćemo državu, građane, privredu, bankarski sistem! Čeka nas težak period! 80-tih smo svi kupovali jednu majicu, pa kad se pocijepa, kupovali smo drugu. Vjerovatno ćemo tako i sada. Moramo se pripremiti na to.