Kategorije
VIJESTI

NEĆEMO TAKO, DINO: “Istinomjer” dokazao da Konaković nije govorio istinu u programu televizije N1!

S obzirom na navedeno, tvrdnju Elmedina Konakovića da su Odlukom o proglašenju historijskog urbanog krajolika Sarajeva nacionalnim spomenikom BiH obuhvaćene i općine Novi Grad i Novo Sarajevo, Istinomjer ocjenjuje neistinitom.

Tokom intervjua na N1 televiziji 5. jula 2022. godine, predsjednik Naroda i Pravde Elmedin Konaković dotakao se i teme nacionalnih spomenika u Bosni i Hercegovini, odnosno Odluke  Komisije  za očuvanje nacionalnih spomenika BiH o proglašenju historijskog urbanog krajolika Sarajeva nacionalnim spomenikom BiH.

Konaković je ustvrdio da je navedenom odlukom cijeli prostor grada Sarajeva, od Baščaršije “sve do kraja Novog Grada”, proglašen nacionalnim spomenikom.

“Ta komisija je donijela odluku o zaštiti urbanih područja Kantona Sarajevo, grada Sarajeva, i danas kad sjednete na tramvaj kod Baščaršije i kad se vozite Novim Gradom, sve do kraja Novog Grada, sve što očima vidite s desne i lijeve strane zaštićeno je i tome odluke se donose u ovoj komisiji u kojoj sjede HDZ, SNSD i Kapidžić”, rekao je Konaković.

Odluka o proglašenju historijskog urbanog kraja Sarajeva nacionalnim spomenikom BiH donesena je u novembru 2020. godine. Odluka je naišla na negativne reakcije među načelnicima sarajevskih općina Centar i Stari Grad, koji su podnijeli apelaciju Ustavnog suda BiH, o čemu je Istinomjer pisao u analizi “Zaštita historijskog urbanog kraja Sarajeva u političkom kontekstu”.

 

Već u prvom članu Odluke, stavu (2), demantovana je tvrdnja Elmedina Konakovića da je “sve što se očima vidi s desne i lijeve strane” prilikom vožnje tramvajem od Baščaršije (općina Stari Grad) do općine Novi Grad Sarajevo proglašeno nacionalnim spomenikom BiH. Naime, ovom odlukom nisu obuhvaćene općine Novi Grad i Novo Sarajevo, nego samo općine Centar i Stari Grad.

“(1) Historijski urbani krajolik Sarajeva proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: nacionalni spomenik). (2) Nacionalni spomenik čini cjelovit prostor historijskog urbanog krajolika na području uže gradske jezgre Sarajeva na dijelu općine Stari grad i općine Centar , Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina Granice nacionalnog spomenika definirane su prema katastarskim česticama navedenim u Prilogu 1. ove odluke koji čini njen sastavni dio”, piše u  Odluci o proglašenju historijskog urbanog kraja Sarajeva nacionalnim spomenikom BiH.

Odlukom je, između ostalog, propisano da su nadležni organi dužni osigurati mjere koje imaju za cilj zaštitu autentičnosti, integriteta i funkcionalnog kontinuiteta historijskog urbanog kraja Sarajeva, maksimalno očuvanje izgrađenih dijelova grada uz respektovanje historijskih, arhitektonskih i ambijentalnih vrijednosti, kao i zadržavanje najnužnijeg obima izgradnje uz minimalno angažiranje novih površina za stambenu izgradnju uz racionalnije korištenje postojećih uređenih površina.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH je u svojoj odluci navela  popis  pojedinačnih nacionalnih spomenika i dobara upisanih na Privremeni popis nacionalnih spomenika u obuhvatu nacionalnog spomenika Historijski urbani krajolik Sarajevo, na kojem se nalazi 114 spomenika ili dobara na prostoru općine Centar i Stari Grad.

 

Inače, samo jedno dobro u općini Novi Grad Sarajevo ima status nacionalnog spomenika BiH, a radi se o crkvi Prenos mošti sv. oca Nikolaja i zgradi Bogoslovije u Reljevu, koja je nacionalnim spomenikom  proglašena  2010. godine.

Kada je općina Novo Sarajevo u pitanju, status nacionalnog spomenika ima pet dobara: Crkva presvetog Trojstva, Crkva sv. Josipa, historijska građevina Debelo brdo, objekti skloništa u krugu nekadašnje industrijske zone – Glavne željezničke radionice Sarajevo, te Spomen-park Vraca.

Popis svih 913 nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine s pripadajućim odlukama, razvrstanim po gradovima i općinama, dostupan je na ovoj  poveznici  .

S obzirom na navedeno, tvrdnju Elmedina Konakovića da su Odlukom o proglašenju historijskog urbanog krajolika Sarajeva nacionalnim spomenikom BiH obuhvaćene i općine Novi Grad i Novo Sarajevo, Istinomjer ocjenjuje  neistinitom .

(Istinomjer)