NEKO JE IZ DRŽAVNOG PARLAMENTA SEBI KUPIO LIMUZINU OD 94.440 KM. BOGAT JE OPREMOM

VIJESTI

Sekretarijat Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine donio je odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku automobila vrijednog 94.440,00 KM sa PDV-om.

“Prihvata se preporuka Komisije za javnu nabavku iz Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, od 18.10.2022. i Ugovor za nabavku automobila za potrebe Parlamentarne skupštine BiH, dodjeljuje se ponuđaču AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo, čija ukupna cijena ponude za jedan novi automobil marke VW, tip PASSAT 2,0 TDI DSG 4 motion, model CB247T sa zahtjevanom opremom, prema Ponudi, broj: 405/2022, od 13.10.2022 iznosi 80.717,95 KM bez PDV-a odnosno 94.440,00 KM sa uračunatim PDV-om”, navodi se u odluci, saznaje Akta.

Na tender je stigla samo jedna ponuda i to firme AC QUATTRO koja i dobila posao.

č𝘭𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘴𝘦 𝘯𝘢𝘴𝘵𝘢𝘷𝘭𝘫𝘢 𝘪𝘴𝘱𝘰𝘥 𝘰𝘨𝘭𝘢𝘴𝘢

Zapisnikom o pregledu i ocjeni ponuda konstatovano je da je u toku evaluacije komisija utvrdila da je ponuda ponuđača AC QUATTRO d.o.o. Sarajevo prihvatljiva za Ugovorni organ, jer ispunjava sve formalno pravne, lične i tehničko/profesionalne uslove, odnosno zahtjeve ugovornog organa.

S obzirom na to da je dostavljena jedna prihvatljiva ponuda, predviđena e-aukcija se nije realizirala, kao ni faza vrednovanja i rangiranja prihvatljivih ponuda shodno kriteriju “Najniža cijena” i rezultatima e-aukcije, te je konstatovano kao u odluci.

Nije poznato za čije potrebe u Parlamantarnoj skupštini je nabavljena ova limuzina, a zanimljivo je da nabavka realizirana u aktuelnom sazivu, te da se nije čekalo da Centralna izborna komisija okonča brojanje rezultata i da se izabare novi saziv parlamentaraca.