Otkrivena tajna o (ne)postojećoj diplomi Sebije Izetbegović koja bi mogla potresti državu

VIJESTI

Više od 10 godina je držala predavanja i upisivala ocjene, kazao je to rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj, gostujući u Centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem na Face TV-u. On je kazao i kako je diploma Sebije Izetbegović sumnjiva.

“Nemamo dokumente ni iz Zagreba ni iz Sarajeva. Ona mora imati četiri dosjea. Jedan o završenom Medicinskom fakultetu, drugi sve što je vezano za postdiplomski studij, treći u kojem se čuvaju podaci o njenom radu i sumirani zbir svih dokumenata i četvrti o doktorskoj disertaciji.

“Prekontrolisali smo više od 22.470 diploma. Utvrđeno je da je 35 diploma bilo falsifikovano. Otkrivene su i dvije diplome stečene nezakonito u inostranstvu”, kazao je Škrijelj.

Medicinski fakultet dobio rok

Više od 10 godina je držala predavanja i upisivala ocjene, kazao je to rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj, gostujući u Centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem na Face TV-u. On je kazao i kako je diploma Sebije Izetbegović sumnjiva.

“Nemamo dokumente ni iz Zagreba ni iz Sarajeva. Ona mora imati četiri dosjea. Jedan o završenom Medicinskom fakultetu, drugi sve što je vezano za postdiplomski studij, treći u kojem se čuvaju podaci o njenom radu i sumirani zbir svih dokumenata i četvrti o doktorskoj disertaciji.

“Prekontrolisali smo više od 22.470 diploma. Utvrđeno je da je 35 diploma bilo falsifikovano. Otkrivene su i dvije diplome stečene nezakonito u inostranstvu”, kazao je Škrijelj.

Medicinski fakultet dobio rok
Dodao je da inspekcija nije dostavila UNSA-i zapisnik o diplomi Sebije Izetbegović na vrijeme.

“Njena diploma je sumnjiva. Senat Univerziteta ima pravo poništiti svaku javnu ispravu koju Univerzitet izdaje ukoliko se uspostavi da je stečena nezakonito. Senat nema dokument po kojem se propisuje kako Senat može provesti tu proceduru. To pitanje će biti tretirano u novom Statutu. Kazali smo da Medicinski fakultet formira ad hoc komisiju koja će pribaviti dokumentaciju i izjavu Sebije Izetbegović.

č𝘭𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘴𝘦 𝘯𝘢𝘴𝘵𝘢𝘷𝘭𝘫𝘢 𝘪𝘴𝘱𝘰𝘥 𝘰𝘨𝘭𝘢𝘴𝘢

Ako Medicinski fakultet odbije formirati komisiju, Senat će opet zasjedati i možda formirati komisiju. Za četiri ispita koje je Sebija položila u Sarajevu na UNSA-i nismo dobili uvjerenje da su ti ispiti položeni. Rok koji smo dali će poslužiti Medicinskom fakultetu da iz arhiva dodatnim pregledom otklone sve sumnje. Da sam na mjestu Sebije Izetbegović uzeo bih indeks iz Zagreba, otputovao u Zagreb, ako već nema kući to uvjerenje”, rekao je Škrijelj.

On kaže da, kada bi se Izetbegović obratila fakultetu u Zagrebu zvaničnim zahtjevom, oni bi odgovorili ima li ili nema.

Rukom ispisani dokumenti

Škrijelj je istakao kako na osnovu dokumentacije Tužilaštva ne mogu i ne smiju postupati.

“Ako Medicinski fakultet kaže da nema dokumentaciju, sazvat ćemo sjednicu Senata! Ovo će trajati dugo. Senat ima pravo oduzeti zvanje, ali ne može to uraditi bez odluke Tužilaštva. Sami možemo utvrditi etičku i disciplinsku odgovornost, ali krivičnu ne. Ne znam šta će biti sa ocjenama i ispitima onih kojima je Sebija Izetbegović bila profesorica. Više od 10 godina je držala predavanja i upisivala ocjene. Lako je otići u Zagreb, a još lakše je da Medicinski fakultet dostavi Uvjerenje iz Sarajeva. Izetbegović je odgovorna ako je lično počinila djelo, a ako fakultet nema kompletnu dokumentaciju, onda je odgovoran taj fakultet. Ne mogu profitirati od ovoga, jer nemam pravo na treći mandat”, naglasio je Škrijelj.