Pezić upozorio: Grijeh je da žena uzme muževo prezime!

VIJESTI

Muškarci uzimaju supruzino prezime prilikom sklapanja braka. Tobe ja Rabb. Kao što je ženi zabranjeno da prilikom sklapanja braka uzme muževo prezime, tako je i mužu zabranjeno da uzme supruzino prezime – napisao je Pezić

U Bosni i Hercegovini sve više muškaraca uzima ženino prezime, a nakon te informacije, oglasio se i islamski tumač Elvedin Pezić koji je rekao da je to grijeh.

Kada je govorio kakav je grijeh muškarcu uzimati supruzino prezime, dodao je i da je to isto grijeh i supruzi, odnosno da ni supruga ne bi smjela uzimati muževo prezime.

– Kažu da je to sve češća pojava! Muškarci uzimaju supruzino prezime prilikom sklapanja braka. Tobe ja Rabb. Kao što je ženi zabranjeno da prilikom sklapanja braka uzme muževo prezime, tako je i mužu zabranjeno da uzme supruzino prezime – napisao je Pezić.

č𝘭𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘴𝘦 𝘯𝘢𝘴𝘵𝘢𝘷𝘭𝘫𝘢 𝘪𝘴𝘱𝘰𝘥 𝘰𝘨𝘭𝘢𝘴𝘢

Mnogima u BiH je ta informacija nova, te su tumačenje zatražili iz Islamske zajednice.

Prema tumačenju muftije prof. dr. Enesa Ljevakovića, nema smetnje da žena uzme muževo prezime.

– Žena ima pravo da zadrži svoje prezime, ukoliko to želi, prilikom vjenčanja, bez dodavanja ili s dodavanjem muževljevog prezimena. Nema smetnje ako bi uzela i samo muževljevo prezime, jer se u vjenčanom listu kao i rodnom listu uvijek navodi i djevojačko prezime udate žene, tako da tu ne može biti nikakve zabune u vezi njenog ranijeg i novog prezimena. Međutim, najbolja je opcija da svom prezimenu doda muževljevo prezime jer se na taj način prepoznaje da je udata, a ne gubi se ni trag njenom porijeklu – odgovorio je muftija prof. dr. Enes Ljevaković.