Politička korupcija: Tužilaštvu BiH podnesena krivična prijavu protiv pet osoba, među njima i Abdurahman Hodžić – Hodža!

VIJESTI

Pokret demokratske akcije (PDA) podnio je danas krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH protiv pet osoba, zbog kako je navedeno krivičnog djela primanje / davanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem a vezano za Opće izbore 2022.godine, saznaje portal “Avaza”

Prijava je podnesena i SIPA-i, OHR-u, Tužilaštvu FBiH, Tužilaštvu TK, MUP-u TK, ali i Ambasadi SAD.

Prijavljeni su sada već bivši članovi PDA Senad Alić, Jakub Suljkanović, ali i Abdurahman Hodžić zvani Hodža, tajkun i Živinica.

Među prijavljenim je i Fahrudin Skopljak i NN lica.

Vratiti mandat
Prvo i drugo prijavljeni, Alić Senad i Suljkanović Jakub su učestvovali na Općim izborima 2022.godine na listi za Kantonalnu skupštinu Tuzlanskog kantona i to Alić Senad na rednom broju 1. kao nosilac liste a Suljkanović Jakub na rednom broju 3.

Prema objavi zvaničnih rezultata Centralne izborne komisije BiH imenovani su dobili povjerenje građana, članova PDA, koje im je bilo potrebno, na osnovu broja osvojenih glasova, za ulazak u Kantonalnu skupštinu Tuzlanskog kantona.

Prema odredbama Člana 1.3a.stav (2) Izbornog zakona BiH mandat članovima predstavničkih organa izabranih na redovnim izborima traje četiri godine i teče od dana objavljivanja rezultata u Službenom glasniku BiH, koji nije objavljen ni do dana podnošenja ove krivične prijave.Prema odredbama istog člana stav (3) nosioci mandata dužni su potpisati izjavu o prihvatanju ili ne prihvatanju mandata na obrascu koji propisuje Centralna izborna komisija.

I pored tih zakonskih odredbi Izbornog zakona, Alić Senad i Suljkanović Jakub su dana 02.11.2022.godine kao zastupnici, što u tom momentu nisu bili, potpisali Izjavu o zajedničkom nastupu sa licima koji su osvojili mandate ispred političkih subjekata SDA i DF- navedeno je.

Prema odredbama člana 1.9.stav (2) ako nosilac mandata istupi iz političke stranke u toku trajanja mandata postaje samostalni zastupnik.

Faksimil prijave Tužilaštvu BiH

FOTO: AVAZ

Alić Senad u političkoj stranci Pokret demokratske akcije obnaša dužnost Predsjednika Kantonalnog odbora TK, a Suljkanović Jakub dužnost Predsjednika Glavnog odbora, te ni do dan danas nisu uputili ni jedan akt kojim bi podnijeli ostavku na navedene funkcije niti tražili isključenje iz stranke, a postupili su suprotno stavovima stranke.

Prema našim saznanjima i nezvaničnim informacijama, potpisivanju predmetne izjave prisustvovao je Fahrudin Skopljak-predsjednik KO SDA Tuzlanskog kantona i Abdurahman Hodžić-privrednik iz Živinica te još neka lica čiji nam identitet iz naših nezvaničnih informacija nije poznat.

Obzirom da su prijavljeni Alić Senad i Suljkanović Jakub postupili preuranjeno te izvršili zloupotrebe statusa koji im po Izbornom zakonodavstvu u tom momentu nije pripadao, te da nisu istupili iz političkog subjekta u kome obnašaju značajne funkcije i da su aktivno učestvovali u pregovorima koje je vodila PDA, posumnjali smo da za ovakve postupke moraju postojati veoma veliki motivi.

č𝘭𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘴𝘦 𝘯𝘢𝘴𝘵𝘢𝘷𝘭𝘫𝘢 𝘪𝘴𝘱𝘰𝘥 𝘰𝘨𝘭𝘢𝘴𝘢

Prema našim saznanjima i postojanju sumnje, postojalo je više motiva i to:

-Postoji sumnja da su Alić i Suljkanović ucjenjeni, odnosno, postoji sumnja da su imenovani zbog sumnje u koruptivne radnje bili jedan vremenski period na „posebnim mjerama” prema krivičnom zakonodavstvu FBiH, te da će u slučaju pristupanja većini koja bi formirala izvršnu vlast na Tuzlanskom kantonu biti „amnestirani” od odgovornosti.

Drugi motiv, prema postojanju sumnje, je uzimanje velike količine novca kako bi postali dio većine kojom bi se postojeća struktura održala na vlasti ili formirala vlast sa svojim izvršiocima, koji bi, prema postojanju sumnje, obezbjedili Abdurahmanu Hodžiću dobijanje tendera, odnosno prevlast nad ostalim ponuđačima, za izvođenje radova na izgradnji putne zaobilaznice oko Đurđevika gdje se vrijednost usluge kreće oko cca 100.000.000,00 KM, tako da je, prema postojanju sumnje, iznos novca koji su imenovani uzeli zaista visok.

– Obzirom da su imenovani bili nosioci visokih stranačkih funkcija, da su direkto učestvovali u pregovorima, te da bi imali i kao predstavnici PDA sve privilegije koje ima jedan kantonalni poslanik u Kantonalnoj skupštini TK koje im pripadaju po zakonu bez obzira kojoj partiji poslanik pripadao, smatramo, da postoji sumnja da su imenovani postupili na opisani način zbog sumnje u postojanje navedenih motiva, da su znali i odredbe Izbornog zakona ali da su iste, prema postojanju sumnje, svjesno prekršili zbog navedenih motiva, čime su prema postojanju sumnje, počinili radnje sa obilježjima bića krivičnog djela „Primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem” iz Člana 219. Krivičnog zakona BiH – stoji u prijavi.

Kupuje poslanike
Kada su u pitanju prijavljeni Abdurahman Hodžić i Fahrudin Skopijak, kaoi N.N. lica, postoji sumnja da su isti koristeći svoj politički, društveni i ekonomski uticaj direktno učestvovali u svim navedenim radnjama, jer su mediji puni natpisa sa sadržajem u kontekstu da tajkun Abdurahman Hodžić kupuje poslanike, počinili protivpravne radnje koje imaju obilježja krivičnog djela iz Člana 219a. KZ BiH.

– Iz navedenih razloga, obzirom da su prema postojanju sumnje, veoma mogući motivi opisani u prednjem dijelu prijave, da su mediji svakodnevno prepuni naslova o kupovini poslanika, a da tužilaštva u rasvjetljavanju krivičnih djela prvenstveno kreću od motiva, predlažemo Tužilaštvu BiH da po predmetnoj prijavi pokrene istražne radnje, utvrdi pravo činjenično stanje, te u slučaju da se nakon provedene istrage obistine naše sumnje procesuira prijavljene pred nadležnim sudom, kako se ovakve i slične radnje ne bi dešavale u budućnosti, kako se ne bi grubo narušavao integritet izbornog procesa, te kako bi se u skladu sa zahtjevima Evropske unije i Američke ambasade iskorijenila korupcija, a ovo je po našoj sumnji, najgori oblik izborne korupcije zabilježen od višestranačkih izbora u BiH do danas, jer su se slične radnje u promjeni pripadnosti političkom subjektu kod određenih zastupnika dešavale tek nakon uspostave vlasti i ispunjenja uslova iz Izbornog zakonodavstva, što opravdava našu sumnju u navedene motive opisane u prijavi.