POTOP LJEVICE: SDA za sve parlamente dobila više od pola miliona glasova, slijede SNSD i HDZ, SDP je tek…

VIJESTI

Prema podacima koji su objavljeni na stranici izbori.ba iako nisu prebrojani svi glasovi ukupni poredak političkih stranaka u BiH na svim nivoima (PS BiH, FBiH, NSRS, skupštine kantona) izgleda ovako.

Ubjedljivo vodi SDA sa 575.616 glasova (PS BiH – 198.787, Federalni parlament 193.995, 10 kantona – 182.834 glasova).

Sljedeći je SNSD koji je na nivou PS BiH osvojio 230.890, a na nivou NSRS 195.652 što je u zbiru 426.542 glasova.

HDZ BiH sa partnerima je na nivou PS BiH osvojio 123.273 glasa, u Federalnom parlamentu 116.001, a u 10 kantona 103.403 što daje 342.677 glasova.

Četvrta stranka u BiH je SDP BiH koji je na nivou PS BiH osvojio 105.420, za Federalni parlament 105.309, a na nivou kantona 97.998. Ukupno je SDP BiH dobio 308.727 glasova.

č𝘭𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘴𝘦 𝘯𝘢𝘴𝘵𝘢𝘷𝘭𝘫𝘢 𝘪𝘴𝘱𝘰𝘥 𝘰𝘨𝘭𝘢𝘴𝘢

Peta je koalicija DF-GS koja je za nivo PS BiH dobila 79.823, za Federalni parlament 84.293 glasa, a na nivou kantona 55.790 što daje rezultat od 219.906 glasova.

Slijedi SDS sa 100.961 glasom za PS BiH, 84.460 za NSRS što je ukupno 185.421 glas.

Sedma stranka u BiH po broju glasova je Narod i pravda. Za nivo PS BiH osvojili su 63.913 glasa, za Federalni parlament 52.910, a u kantonima gdje su imali liste 61.036 što je u zbiru 177.859 glasova.

Treća stranka u RS-u je PDP sa 64.902 glasa za PS BiH i 55.923 za NSRS. Ukupno su osvojili za ova dva nivoa 120.825 glasova.

Naša stranka, koalicioni partner SDP-a i NIP-a za nivo PS BiH dobila je 37.948 glasova, na sličnom nivou su i za Federalni parlament 38.285, dok nešto više glasova su imali u kantonima 43.092. Ukupno su osvojili 119.325 glasa.