Rektor UNSA Rifat Škrijelj kod Hadžifejzovića otvoreno: “Da sam na mjestu Sebije Izetbegović, otputovao bih u Zagreb!”

VIJESTI
Podijelite sa prijateljima:

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj gost je u Centralnom dnevniku sa Senadom Hadžifejzovićem na Face televiziji.

Otvoreno je govorio diplomi Sebije Izetbegović, direktorice KCUS-a.

“Ako Medicinski fakultet odbije formirati komisiju, Senat će opet zasjedati i možda Senat formira komisiju. Medicinski fakultet ne može bježati od odgovornosti.

Hipotetički može se desiti da je Sebija zaista zatražila nastavak postdiplomskog studija uz prilaganje indeksa. Bili smo tada u ratu.

Možda su zaista donijeli odluku da joj samo na osnovu indeksa omoguće da nastavi.

Možda je uopšte nisu obavezali da donese uvjerenje o položenim ispitima. Danas to ne bi bilo moguće, ali je u ratu bilo takvih slučajeva. Ako je donijeta ta odluka, ta odluka mora imati potpis, pečat i da se nalazi na protokolu.

Taj dokument nije dostavljen UNSA! Za četiri ispita koje je Sebija položila u Sarajevu na UNSA mi nismo dobili uvjerenje da su ti ispiti položeni. Indeks nije javna isprava, javna isprava je Uvjerenje o položenim ispitima i diploma.

Ova procedura će trajati…

č𝘭𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘴𝘦 𝘯𝘢𝘴𝘵𝘢𝘷𝘭𝘫𝘢 𝘪𝘴𝘱𝘰𝘥 𝘰𝘨𝘭𝘢𝘴𝘢

Razlika između Senada i Senata je što je Senad slobodno lice, ima svoj medij i može da postupa slobodno i nema ograničenja koja ja imam kao rektor Univerziteta. Rok koji smo dali će poslužiti Medicinskom fakultetu da iz arhiva dodatnim pregledom otklone sve sumnje!

Da sam na mjestu Sebije Izetbegović uzeo bih indeks iz Zagreba, otputovao u Zagreb, ako nema kući to Uvjerenje, kada bi se prof. Izetbegović obratila fakultetu u Zagrebu zvaničnim zahtjevom, oni bi odgovorili ima li ili nema.

Tražio sam svoje uvjerenje sa Sveučilišta u Zagrebu, jer sam tamo 1991. magistrirao.

Slikao sam im diplomu i za tri dana sam dobio u službenoj koverti Uvjerenje sa svim ispitima. Za sebe sam dobio Uvjerenje iz Zagreba bez problema, a za Sebiju Izetbegović nisam. Prijava ispita također ide u arhivu”, istakao je Škrijelj između ostalog kod Hadžifejzovića.