Kategorije
VIJESTI

Senad Hadžifejzović uživo u Centralnom dnevniku: Dok je u RS-u zabranjen bosanski jezik, u Švicarskoj ga uvode u škole!

Jedan od najvećih neuspjeha bosanske politike nakon rata jeste to što se bosanski jezik ne može, ne smije, koristiti u školama RS.

Šta uopšte može ta politika ako za 30 godina nije uspjela u nečemu fundamentalno normalnom – da osigura da svako govori svojim jezikom na svakom dijelu zemlje.

U švicarskim kantonima bosanski jezik se može učiti. I taj, u velikoj mjeri i politički uspjeh, postigli su mladi koji uopšte nisu političari. Evo velike lekcije takozvanim velikim političarima.

Vrijeme je da se osigura da svako govori svojim jezikom!

Problem učenika/ca bošnjačke nacionalnosti u bh. entitetu Republika Srpska, osim što je i ove školske godine još jedanput podsjetio na diskriminaciju u obrazovnom sistemu, pokazao je i da je Bosna i Hercegovina država u kojoj se ne poštuju sudske presude, te da su Ustavom i evropskim konvencijama zagarantovana ljudska prava još uvijek samo mrtvo slovo na papiru.

Sa početkom nove školske godine još jedanput se aktuelizirao i problem korištenja termina “bošnjački/bosanski jezik” u školama u Republici Srpskoj. I dok su učenici/e lišeni/e elementarnih ljudskih prava i mogućnosti da pohađaju nastavu na maternjem, bosanskom jeziku, ne nazire se rješenje ovog dugogodišnjeg problema.

Početak školske 2021/2022. godine i ovaj put je obilježila vijest da su učenici/e područne škole “Liplje” kod Zvornika, zajedno sa roditeljima, stupili u štrajk jer im je i ove godine “onemogućeno izučavanje bosanskog jezika, te je u školske knjige upisan naziv jezik bošnjačkog naroda”.