Uručena krivična prijava protiv direktora RAK BiH Draška Milinovića: “On mora biti smijenjen!”

VIJESTI

Zbog “neosnovanog napada na Face TV i Senada Hadžifejzovića”

Bosanska stranka (BOSS) podnijela je krivičnu prijavu Tužilaštvu BiH i Federalnom tužilaštvu protiv direktora Regulatorne agencije za komunikacije (RAK) Draška Milinovića, a zbog zloupotrebe službenog položaja ili ovlasti, navode iz ove stranke.

– Dana 30. 10. 2022. godine (nedjelja) protivno ovlastima i neosnovano javno presudio je bez provedenog propisanog postupka da su Face TV i Senad Hadžifejzović krivi za navodni i nedokazani poziv na ubistvo Milorada Dodika, izvršivši krivično djelo Zloupotreba službenog položaja ili ovlasti iz člana 220. Krivičnog zakona BiH i člana 383. Krivičnog zakona Federacije BiH – istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Dalje navodi da je prijavljeni Draško Milinović javno izjavio tvrdnju da su Face TV i Senad Hadžifejzović prekršili Kodeks o pružanju audio-vizuelnih medijskih usluga, da će biti izrečene mjere i najrigoroznije sankcije i najviša moguća novčana kazna, te da će u slučaju ponavljanja biti izrečena suspenzija programa i oduzimanje dozvole za Face TV, uz javno iznošenje nedokazane i neosnovane tvrdnje, citiramo: “Ove stvari koje smo nažalost vidjeli u medijskom prostoru BiH, prvenstveno Face televiziji su nedopustive i RAK ih neće dozvoliti”, završen citat.

č𝘭𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘴𝘦 𝘯𝘢𝘴𝘵𝘢𝘷𝘭𝘫𝘢 𝘪𝘴𝘱𝘰𝘥 𝘰𝘨𝘭𝘢𝘴𝘢

– Navedenim nezakonitim brutalnim napadom na Face TV i Senada Hadžifejzovića direktor Draško Milinović je zloupotrebom službenog položaja ili ovlasti postupio protivno i Pravilniku o postupanju rješavanja povreda uvjeta dozvola i propisa Regulatorne agencije za komunikacije u kojem je propisano, citiramo: “Član 9. (Načelo materijalne istine) U postupku se moraju potpuno i pravilno utvrditi sve činjenice koje su od značaja za donošenje zakonite i pravilne odluke. Član 10. (Načelo izjašnjenja, odnosno saslušanja stranke) (1) Voditelj postupka dužan je prije donošenja rješenja stranci omogućiti da se izjasni o svim činjenicama i okolnostima koje su od značaja za donošenje rješenja. (2) Izjašnjenje iz stava (1) ovog člana vrši se u pravilu pismeno, a usmeno samo kada se održava usmena rasprava.”, završen citat.

Takođe, direktor Draško Milinović je “zaboravio” da uopšte nije ovlašten za vođenje postupka protiv medija ili novinara, jer to može vršiti isključivo voditelj postupka shodno članu 10. Pravilnika, a istog imenuje upravo direktor shodno članu 2. Pravilnika, citiramo: “Voditelj postupka – znači službeno lice zaposlenik Agencije sa visokim obrazovanjem i položenim stručnim upravnim ispitom koje je, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku, rješenjem generalnog direktora ovlašteno za vođenje postupka,” završen citat.

Direktor Draško Milinović zbog narušene nepristranosti u vođenju Agencije i nezakonitog djelovanja mora biti smijenjen od strane Vijeće ministara BiH shodno članu 2. Zakona o komunikacijama BiH, a Face TV i Senad Hadžifejzović imaju pravo i na tužbu shodno odredbama Zakona o zaštiti od klevete FBiH – zaključio je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.