ZAR I TI SINE, ZAMJENIČE: Desna ruka pravobranioca RS-a optužena da je nezakonitim radnjama pogodovala ocu

VIJESTI

Radilo se o šumi nad kojom je promijenjena svojina sa dotadašnjeg titulara Nezavisne Države Hrvatske u korist Republike Srpske.

Tužilaštvo RS-a podiglo je optužnicu protiv Zorana Basraka, zamjenika pravobranioca RS u sjedištu Prijedor, zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, prenosi Faktor.

Prema navodima optužnice, Basrak se tereti da je u periodu od 30. jula 2014. godine do 5. novembra 2016. godine, na području Bosanskog Novog i Prijedora, u svojstvu službenog lica, kao zamjenik pravobranioca, postupao u upravnom postupku u predmetu Uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove (RUGIPP) Banja Luka, pokrenutom po zahtjevu njegovog oca B. B.
Postupak se odnosio na priznavanje prava vlasništva zemljišta uzurpacijom.

č𝘭𝘢𝘯𝘢𝘬 𝘴𝘦 𝘯𝘢𝘴𝘵𝘢𝘷𝘭𝘫𝘢 𝘪𝘴𝘱𝘰𝘥 𝘰𝘨𝘭𝘢𝘴𝘢

Radilo se o šumi nad kojom je promijenjena svojina sa dotadašnjeg titulara Nezavisne Države Hrvatske u korist Republike Srpske.

– Iako je bio svjestan da postoje suprotni interesi RS-a čiji je zakonski zastupnik sa jedne strane i njegovog oca sa druge strane, u namjeri da svom ocu pribavi imovinsku korist u vidu predmetne nekretnine, nije zatražio svoje izuzeće u tom postupku. Iskoristio je svoj položaj i ovlaštenje i svjesno propustio izjaviti žalbu na rješenje RUGIPP-a, a potom i pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe – piše u optužnici.

 

SLOBODNA BOSNA